Vilo, obdano z obsežnim vrtom, so zgradili okoli leta 1897. Oblikovana je v stilni maniri poznega historizma. Osrednji likovno arhitekturni poudarek predstavljata dvonadstropen, bogato ornamentiran lesen altan (veranda), ki zavzema večji del pročelja, ter vogalni stolpič s piramidno strešico.

Vrta ob vili (nekoč se je raztezal od Kajuhove do Cankarjeve ceste) ne odlikuje poseben oblikovni slog. Skladno z dogajanji v tistem času in prostoru je izrazit primer združevanja vrednih oblikovalskih vidikov in ljubiteljskega gojiteljstva.

Skladno z interesi družine je imel vrt številne elemente, povezane s sadjarstvom (npr. »špalir« hrušk na fasadah vile) in pester izbor tujerodnih drevesnih rastlinskih vrst. Vrtna parcela vile je prvotno združevala vrsto tipičnih enot z nekaterimi posebnimi elementi: vstopni, reprezentančni predvrt in hkrati vrt z rekreacijskim delom (tenis igrišče), dvorišče in gospodarski vrt (kurnik, drvarnica, zelenjavni in sadni vrt) ter na izteku parcele parkovni del z glorieto in razpelom.