1. gostovanje: Domžale, Menačenkova domačija, v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale (8. november 2016 – 29. november 2016).

2. gostovanje: Rogatec, Dvorec Strmol, v sodelovanju z Zavodom za kulturo in turizem in razvoj Rogatec (17. december 2016 – 18. marec 2017).

3. gostovanje: Škofja Loka, Rokodelski center DUO, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, d. o. o. (21. marec 2017 – 24. april 2017)

4. gostovanje: Ljubno ob Savinji, Fašunova hiša, v sodelovanju z Zavodom Savinja

 5. gostovanje: Nazarje, Grad Vrbovec, v sodelovanju z Muzejem Vrbovec

 6. gostovanje: Topolšica, DEOS Center starejših Zimzelen Topolšica

 7. gostovanje: Velenje, Muzej premogovništva Slovenije

 8. gostovanje: Veržej, Center DUO, v sodelovanju z Zavodom Marianum Veržej

 

 

In še se dogovarjamo …

Predstavitev projekta na povezavi: http://vila-mayer.si/projekti/vse-nam-je-naredu-kar-smo-ga-fehali/