KIPARSKA ZBIRKA

V nadstropju Vile Mayer je od leta 2011 razstavljena stalna zbirka kiparskih del akademskega kiparja Ivana Napotnika. Na ogled je postavljenih 60 del od okoli 400 evidentiranih.

 

IVAN NAPOTNIK (1888-1960)

Napotnik je eden pomembnejših kiparjev v slovenskem umetniškem prostoru prve polovice 20. stoletja. Znan je po mali plastiki v lesu.

Rodil se je leta 1888 v vasi Zavodnje nad Šoštanjem, kjer je pozneje preživel tudi večji del življenja.

Obiskoval je umetno-obrtno šolo v Ljubljani, nato pa med leti 1908-1914 študiral od na Akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju.

S prihodom na Dunaj so prišli tudi novi umetniški vplivi. V njegovih zgodnejših delih so vidne sledi francoskega kiparja Rodina, pozne secesije, dunajskega akademizma in profesorjev. Navduševal se je nad poznobaročnim kiparjem Raphaelom Donnerjem.

Napotnik je postopoma razvil samosvoj in prepoznaven likovni slog.

V svojem delu se je osredotočil na les. Spretno je poudarjal njegove značilnosti in prednosti. Posebnost je dvobarvni nagnoj, s katerim je povečal slikovitost kipa in poudaril njegovo kompozicijo.

Kipi so pogosto iz enega kosa lesa; so pokončni, figure krepke in se »dvigujejo navzgor«.

Rezljal je plesalke in matere z otroki, dečke, reliefe, doprsne kipe in ženske akte. Upodabljal je tudi mitološke motive, pozneje se je posvetil bolj socialni tematiki.

 

 

Napotnik se je s svojimi deli večkrat predstavil v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani.

Razstavljal je na Dunaju, v Gradcu, Munichu, Berlinu, Pragi in drugod.

Leta 1922 je bil s slikarjem Rihardom Jakopičem in arhitektom Jožefom Plečnikom izvoljen v umetniški svet tedanjega jugoslovanskega strokovnega združenja likovnih umetnikov; leto kasneje pa je postal član Umetnostne komisije Narodne galerije v Ljubljani.

Leta 1959 je imel v Narodni galeriji v Ljubljani veliko pregledno razstavo na pobudo tesnega prijatelja dr. Karla Dobide, ki je bil takrat njen ravnatelj.

Pomemben projekt sta leta 2006 izvedli Narodna galerija v Ljubljani in Galerija Velenje. Pripravili sta razstavo z naslovom Ivan Napotnik: iz javnih in zasebnih zbirk, ki je bila odprta na dveh lokacijah. Razstavo je spremljala izdaja obsežnega kataloga Napotnikovih del.

Med pomembnejšimi samostojnimi predstavitvami pa sodi Napotnikova razstava na Akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju ob njegovi 120-letnici rojstva in med predsedovanjem Slovenije EU (2008).

Napotnikova dela hranijo Narodna galerija v Ljubljani, Galerija Velenje, Pokrajinski muzej Celje, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Umetnostna galerija Maribor in Mestni muzej Ljubljana. Večina del je v zasebni lasti.

 

“Napotnikova kiparska umetnost je vselej stvarna, navzlic fantazijskemu izvoru tesno zvezana z naravo. To je čista, neposredna govorica oblik, brez puhlega teoretiziranja ali eksperimentov. Njegova muzikalno ubrana dela so prava lirična pesem, ena sama hvalnica lepoti. So polna notranje skladnosti in ritma, izraz zdravja so in življenjske sile. Pri tem so res prava okrogla plastika, ki jo človek uživa od vseh strani, jo lahko vrti in odkriva zmerom nove, zanimive poglede. Gledalca vabi, da bi čisto čutno. še s tipom užival harmonično gradnjo likov in žlahtnost materiala.”
(Iz tipkopisa otvoritvenega govora dr. Karla Dobide ob jubilejni razstavi v Narodni galeriji 1959, str. 4, dokumentacija Narodne galerije.)

 

 

 

“Napotnikovo kiparsko ustvarjanje je zelo pomembno v evropskem, slovenskem, še posebej pa v lokalnem prostoru. Oblikovali so ga vztrajno delo, izjemen občutek za les, neizprosen boj za preživetje, opazovanje in neuklonljivost. Ustvarjal je za dvor, cerkev in malega človeka.
Njegov največji avtorski prispevek v kiparstvu predstavljajo dela s socialno tematiko, ki tik pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej izražajo globoko doživljanje ustvarjalca po lastnih izkušnjah in v neposrednem okolju, kjer je ustvarjal ekspresivne idole časa in okolja.
Zavedanje, da je živel med nami tako velik evropsko izobražen umetnik, nas mora navdajati s ponosom in obvezovati k obujanju njegovega spomina, varovanju in proučevanju njegovega dela.”
(Milena Koren Božiček ob stalni postavitvi, junij 2010.)

 

 

VIRTUALNA GALERIJA

kiparska zbirka akademskega kiparja Ivana Napotnika v Vili Mayer

Foto: Uroš Acman. © Občina Šoštanj
Za dovoljenje za objavo kontaktirajte: vila.mayer@sostanj.si