NAPOTNIKOVA GALERIJA

Napotnikova galerija je bila ustanovljena 27. novembra 1963 v spomin na akademskega kiparja Ivana Napotnika. Bila je prva ustanovljena galerija v Šaleški dolini ter druga šolska likovna galerija v Sloveniji. Igrala je pomembno vlogo pri likovnemu izobraževanju lokalne in širše skupnosti ter pripomogla k prepoznavnosti mnogih likovnih ustvarjalcev.

Napotnikova galerija je nastala v sklopu tedanje II. osnovne šole v Šoštanju, ki se je kasneje preimenovala v Osnovno šolo Biba Röcka. Ustanovitev so obeležili s slovesnostjo, ki so se je udeležile pomembne osebnosti takratnega kulturnega in javnega življenja. Med njimi sta bila tudi ravnatelj ljubljanske Narodne galerije dr. Karel Dobida, dolgoletni Napotnikov prijatelj, in predstojnik Umetnostno-zgodovinskega oddelka Univerze v Ljubljani dr. Franc Stele.

Galerija zajema slikarska in kiparska dela pomembnih likovnih umetnikov preteklega stoletja. Zbirka se je širila z odkupi in s podporo številnih umetnikov, ki so svoja dela darovali. Pomemben likovni delež so prispevali Ela Napotnik — vdova Ivana Napotnika, Sekretariat za kulturo SRS, Narodna galerija v Ljubljani in drugi.

Napotnikova galerija je izvajala aktivno kulturno dejavnost. Na leto so priredili do osem razstav, tudi z mednarodno udeležbo.

Pobudnik ustanovitve in prvi skrbnik Napotnikove galerije je bil likovni pedagog Viktor Kojc. Za galerijsko dejavnost  je skrbel do leta 1975. Za tem je bil del likovne zbirke razstavljen v šolskih prostorih kot stalna postavitev. Zadnjih deset let delovanja Osnovne šole Biba Röck pa je bila zbirka deponirana na šoli. Septembra 2005 so jo prenesli v depo upravne stavbe Občine Šoštanj.

Od marca 2016 je javnosti ponovno postavljen na ogled izbor likovnih del Napotnikove galerije v Vili Mayer.

 

Stalna zbirka Izbor likovnih del Napotnikove galerije
Avtorica postavitve razstave, besedilo: Barbara Drev, Muzej Velenje
Izbor likovnih del: mag. Milena Koren Božiček, Galerija Velenje
Organizatorja: Vila Mayer (Občina Šoštanj), Muzej Velenje

 

 

VIRTUALNA GALERIJA

Izbor likovnih del Napotnikove galerije v Vili Mayer

Foto: Aljoša Videtič.

 

 

Stalna zbirka Napotnikove  galerije

po katalogu Stalna zbirka Napotnikove galerije
(Zavod za kulturo Šoštanj, 2007)
Foto: Aljoša Videtič